СЪЖИВИХА КУЛТУРНИТЕ И ФОЛКЛОРНИ ТРАДИЦИИ НА СИМИТЛИ И ДЕЛЧЕВО

Печат

Сдружението „Хора и традиции“ Брежани отчита пред обществеността и медиите  резултатите от 18 месечното изпълнение на проекта „Подобряване на качеството на живот в трансграничния регион чрез насърчаване и съживяване на общото културно наследство между община Симитли, Р. България  и Делчево, Р. Македония” по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония на14-ти май, oт 16:00 часа, в кметството в Брежани. Дейностите по проекта осигуриха условия за взаимен обмен, културно сътрудничество, развитие, съживяване и съхраняване на културни и фолклорни традиции на Симитли и Делчево. Организира се културен обмен и се съхраниха специфичните гранични ценности и традиции, чрез организиране на фолклорни фестивали, организираха се изложби за популяризиране на местните културни ценности, които допринесоха за възраждането на информираността на хората и социално развитие на региона. Обмениха се добри практики в сферата на културния туризъм и се създаде информационна мрежа за промоция на региона като атрактивна дестинация.

Информацията е взета от следния линк тук