Сдружение „Хора и традиции“ Брежани отчита успешен европейски проект

Печат
Сдружение „Хора и традиции“ Брежани отчита успешен европейски проект.
На 14 май, в кметството в Брежани, сдружението анализира пред обществеността и медиите  резултатите от 18 месечното изпълнение на проекта „Подобряване на качеството на живот в трансграничния регион чрез насърчаване и съживяване на общото културно наследство между община Симитли, Р. България  и Делчево, Р. Македония” по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония.
Информацията е взета от следния линк тук