Резюме на проекта

Име на проектът:

Проектът следва стратегическите цели на Програмата за трансгранично сътрудничество. Изпълнението на проекта ще осигури основа за постоянно сътрудничество между двете общини, което е предпоставка за подобряване на качеството на живот и социално развитие в тази периферна област.

Обща цел:

Общата цел на проекта е да осигури условия за взаимен обмен, културно сътрудничество, развитие, съживяване и съхраняване на културни и фолклорни традиции на общините Симитли и Делчево.
Главната цел на проекта е да се разработи нов трансграничен интегриран културен туризъм, който ще се използва за обмен, който ще се използва за обмен на най-добри практики know-how в областта на възраждането на общо културно наследство. Културното сътрудничество ще включва изследвания на най-важните исторически забележителности, развитие на традиционни празници, семинари и др.
С изпълнението на дейностите по проекта ще се подобри и качеството на живот в пограничен район между България и Македония.

Специфични цели:
• Комплексни изследвания, съживяване и насърчаване на културното и историческо наследство на община Симитли и община Делчево.
• културен обмен и съхранение на специфични гранични стойности и традиции, чрез организиране на фолклорни фестивали
• Изложби за насърчаване на местните културни ценности, които ще допринесат за засилването на информираността на хората и социално развитие на региона
• Обмен на добри практики в областта на културния туризъм и създаване на информационна мрежа за насърчаване на региона като привлекателна дестинация

Дейности:
• Изследване на културните и исторически забележителности, местните обичаи и традиции на община Симитли, Р.Бугарија и община Делчево, Р.Македония и Благоевград
• укрепване на местната култура, исторически и туристически обекти, традиции и обичаи чрез: Карта и брошура на туристически обекти; Готвач с рецепти на двете общини; Сайт на проекта;
• Организиране на характерни фолклорни фестивали в община Делчево, Р.Македония и община Симитли, Р.Бугарија
• Организиране на етнографски и фотографски изложби
• Организиране на изложба на художници от двата региона
• Публичност - рекламни брошури, информационни плакати, семинари, DVD, медии и др.

Водещ партньор на проекта:

КУД "Гоце Делчев" Делчево, Р.Македония

Партньор на проекта:

Сдружение "Хора и тадиции" с.Брежани, община Симитли Р.Бугарија

МК mk

ПроектМениджър

Зенил Реджепов

Проектсчетоводител:

Розета Такева

БГ bg bgbgbg

Проект координатор:

Румјана Панова

Снежана Стојменова

Координаторът на проекта:

Румяна Панова
Снежана Стојменова

Бюджет:90.250,46евро

Продължителност18 месеца

Logo6