PROJECT/ПРОЕКТ/ПРОЕКТ

“ Improving the quality of life in the border region through the promotion and revitalization of cultural heritage“   

No. 2007CB16IPO007-2012-3-083 - Acronym REVITA -H

"Подобрување на квалитетот на животот во пограничниот регион преку промоција и ревитализација на културното наследство"

бр 2007CB16IPO007-2012-3-083 - Акроним РЕВИТА - Х

"Подобряване на качеството на живот в трансграничния регион чрез насърчаване и съживяването на културното наследство"

No. 2007CB16IPO007-2012-3-083 - Акроним Ревита- Х

Log8Logo6