Во чест и слава на минатото

Во чест и слава на минатото

На годишно ниво КУД Гоце Делчев покрај тоа што организира голем број на културни настани и манифестации, исто така земе учество во голем број на настани и манифестации како од локално така од регионално, национално и меѓународно значење.

Овде ќе бидат претставени дел от дие настани.

Date

05 Март 2015

Categories

Настани