Од дамнина горд репрезент на културата на Делчево

Од дамнина горд репрезент на културата на Делчево

КУД Гоце Делчев уште во почетокот на своето формирање во своите активности вклучи широка лепеза на секциски активности...

Овде ќе следува повеќе текст за почетоците на КУД Гоце Делчев-Делчево

Date

06 Март 2015

Categories

Историја