Пијанечко-Малешевска свадба

Пијанечко-Малешевска свадба

Пијанечко-Малешевската свадба е меѓународна манифестација која се одржува секоја годинакон крајот на месец август и почетокот на септември.

За првпат Пијанечко-Малешевската свадба се одржа во 2006 година...

Наскоро ќе следува дополнителен текст за манифестацијата...

Date

06 Март 2015

Categories

Проекти