Промотивна брошура "Промоција на локални сајтови"

Тријазична промотивна брошура за Делчево "Промоција на локални сајтови" во издание на КУД "Гоце Делчев" од Делчево во рамки на проектот "Подобрување на квалитетот на животот во пограничниот регион преку промоција и ревитализација на културното наследство" во соработка на КУД „Гоце Делчев“ Делчево, Р.Македонија и Здружение „Луѓе и тадиции“ с.Брежани, општина Симитли Р.Бугарија со финансиска подршка на ЕУ.

Тријазичен кулинарски готвач на традиционални јадења

Тријазичен кулинарски готвач на традиционални јадења насловен како "Македонска традиционална храна од Пијанечкиот регион-Делчево" во издание на КУД "Гоце Делчев" од Делчево во рамки на проектот "Подобрување на квалитетот на животот во пограничниот регион преку промоција и ревитализација на културното наследство" во соработка на КУД „Гоце Делчев“ Делчево, Р.Македонија и Здружение „Луѓе и тадиции“ с.Брежани, општина Симитли Р.Бугарија со финансиска подршка на ЕУ.