Промотивна брошура "Промоција на локални сајтови"

Печати

Тријазична промотивна брошура за Делчево "Промоција на локални сајтови" во издание на КУД "Гоце Делчев" од Делчево во рамки на проектот "Подобрување на квалитетот на животот во пограничниот регион преку промоција и ревитализација на културното наследство" во соработка на КУД „Гоце Делчев“ Делчево, Р.Македонија и Здружение „Луѓе и тадиции“ с.Брежани, општина Симитли Р.Бугарија со финансиска подршка на ЕУ.

 

Во продолжение електронското издание на брошурата:

Преглед на промотивната брошура по страни

ozio_gallery_jgallery