Кратко резиме на проектот

Печати

Име на проектот:

"Подобрување на квалитетот на живот во прекуграничниот регион преку промоција и ревитализација на културното наследство"

Проектот ги следи стратешките цели на програмата за прекугранична соработка. Имплементација на проектот ќе обезбеди основа за постојана соработка меѓу двете општини, што е предуслов за подобрување на квалитетот на живот и социјален развој во оваа периферна област.

Општа цел на проектот:

Општата цел на проектот е да обезбеди услови за меѓусебна размена, културна соработка, развој, ревитализација и чување на културни и фолклорни традиции на општините Симитли и Делчево.

Главна цел на проектот е да се развие нов прекуграничен интегриран културен туризам, кој ке се користи за размена кој ке се користи за размена на најдобри практики know-how во областа на преродбата на заедничко културно наследство. Културната соработка ке вклучува истражувања на најважните историски знаменитости, развој на традиционални празници, работилници итн.

Со спроведувањето на активностите на проектот ке се подобри и квалитетот на животот во прекуграничен регион помеѓу Бугарија и Македонија.

Специфични цели:

Активности:

Водечки партнер на проектот:

КУД „Гоце Делчев“ Делчево, Р.Македонија

Партнер на проектот:

Здружение „Луѓе и тадиции“ с.Брежани, општина Симитли Р.Бугарија

 

Тим на проектот:

mk

Проект Менаџер

Зенил Реџепов

Проект сметководител:

Розета Такева

БГ bg

Проект координатор:

Румјана Панова

Снежана Стојменова

Буџет: 90.250,46 евра

Времетраење на проектот е 18 месеци

Logo6

Tags: